Ajojärjestelijän tehtäviin Flowertrucksilla kuuluvat erilaiset kuljetuksiin liittyvät käytännön järjestelyt, kuten aikataulujen ja reittien suunnittelu. Tavoitteena luonnollisesti on, että tavara lähtee ja tulee ajallaan terminaaliin, ja kalusto on täyttö- ja käyttöasteensa puolesta tehokkaassa käytössä. Kuljetusten aikataulut tulee huomioida myös kaluston huollon suunnittelussa: auto, perävaunu ja kylmäkone ovat kaikki säännöllisesti huollettavia. Kiinteänä osana työnkuvaan kuuluu myös päivystys, sillä tavoitettavissa ollaan oikeastaan 24/7.

Lisäksi ajojärjestelijän toimenkuvaan kuuluu myös esimiestehtäviä: kuljettajien ajovuorojen suunnittelu sekä kuljetusten jakaminen kuljettajien kesken. Työvuoroissa tulee ottaa huomioon ajo- ja lepoaikalaki sekä kuljettajien vapaaviikot ja muut mahdolliset omat menot ja lomat.

Työnkuva vaatii organisointia ja erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Haastavinta on kiire: hommia tehdään kelloa vasten ja toisinaan täytyy reagoida ja tehdä päätöksiä hyvin nopeallakin aikataululla. Joskus taas yksi puhelu saattaa muuttaa koko päivän suunnitelman useammankin eri auton osalta – vaikka vain paria tuntia ennen laivan lähtöä.

”Esimerkiksi laivan myöhästyminen vaikuttaa koko sen päivän suunnitelmiin, kun yleensä auton täytyy ensin purkaa kuorma, lastata uusi kuorma ja sitten palata vielä laivaan.”

Tavoitteena on aina myös löytää paras kuljetuksellinen ratkaisu: asiakkaalle edullinen ja joustava, kuljettajalle vaivaton sekä yritykselle taloudellisesti kannattava. Ja tämä kaikki tietysti sovittujen aikataulujen sekä ajo- ja lepoaikalain puitteissa!

Palkinto on kuitenkin hyvin konkreettinen:

”Palkitsevaa on kun suunnitelmat menevät nappiin, autojen täyttöaste ja tehokkuus tulee maksimoiduksi ja kaikki saadaan toisinaan ilmenevistä haasteistakin huolimatta vielä viime tingassa laivaan tai perille asiakkaalle. Mielekästä on myös mahdollisuus päästä organisoimaan kuljetuksia ammattitaitoisten työkavereiden sekä mukavien asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.”

(Juttua varten haastateltu Flowertrucksilla yhtenä ajojärjestelijänä toimivaa Jere Ruokostenpohjaa)