Tietoa admin

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä admin on luonut 11 artikkelia.

Logistisen ketjun jäljillä

Yhtiömme nimi viittaa vahvasti kukkiin, mutta mikä on käytännössä roolimme kukkien logistiikkaketjussa?

Suoranaisia kukkalähettejähän me emme tosiaan nimestämme huolimatta ole. Käytännössä lämpösäädellyissä kuljetusyksiköissämme kyydissä kulkevat kukkatukkujen meiltä tarkasti tilaamat toimitukset, jotka noudamme ja lastaamme Hollannista sekä jakelemme sovitun mukaisesti kukkatukkuihin. Kukkatukuista kukkatilaukset siirtyvät sitten edelleen yksittäisiin kukkakauppoihin joko jakeluautoilla tarkempina paikallistoimituksina tai siten, että kukkakauppias noutaa itse kukat tukusta.

Yksi toimintamme merkittävistä solmukohdista on Hollanti, sillä siellä sijaitsevat kukkien logistiikkaketjun kannalta merkittävät keskittymät. Hollannin Aalsmeeriin kukat saapuvat  hollantilaista kukkatarhoista, mutta paljon myös muilta kasvattamoilta ympäri maailman. Huutokaupassa kukka-alan hintatietoiset ammattilaiset tekevät kukista parhaat diilit.

Meidän roolimme tässä logistisessa ketjussa on toimittaa nämä rakkaudella kasvatetut ja kukkatukkujen ja -kauppojen huolella valitsemat kukat Hollannista Saksaan ja sieltä laivan kyydillä Suomeen, niille soveltuvissa lämpötiloissa tietenkin!

Yrityksemme nimi juontaa juurensa yrityksen perustamisen alkuajoilta: vuonna 1990 liikkeelle lähdettiin nimittäin täysin kukkatoimituksiin keskittyen! Tällä hetkellä kukkakuljetusten osuus kaikesta kuljetettamastamme tavarasta on vajaa kolmannes. Sesonkeina, kuten äitienpäivänä tai valmistujaisten aikaan, osuus toki kasvaa.

Logistisen ketjun jäljillä2018-10-25T10:13:46+02:00

Katsaus kuljettajan työhön

Flowertrucksilla jo vuodessa 1992 kuljettajana toiminut Harri Ventelä raottaa hieman kuljettajan ohjaamon verhoa: mitä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työnkuva todellisuudessa pitää sisällään?

 

Ventelä oli jo ennen Flowertrucksille tuloaankin ollut töissä alalla. Tuoretta kuljettajaa, kuten Harriakin, motivoi usein ensi alkuun palkkapussin kartuttaminen. Vuosien, kokemuksen ja kilometrien kertyessä on rinnalle noussut kuitenkin myös muita tekijöitä, jotka lisäävät työn tekemisen mielekkyyttä ja halua pysyä alalla edelleen.

”Työ on aina haastanut ja sen myötä toisaalta myös opettanut ja tarjonnut kehittymisen mahdollisuuksia. Oma kehittyminen ja alalta karttunut tietotaito on konkretisoitunut tilanteissa, joissa pääsee kouluttamaan ja ohjastamaan erityisesti uusia, nuorempia kuljettajia. Sitä huomaa, että jotakin on jäänyt niin sanotusti päähänkin,” Harri kuvailee.

Kuten monessa muussakin työssä, niin myös kuljettajan työssä mennä voi joko sieltä mistä aita on matalin tai sitten nähdä vähän vaivaa.

Flowertrucksilla ammattiylpeys tarkoittaa sitä, että kunnianhimoinen tekeminen sataa yhteen laariin, kun koko tiimi tekee yhteistyötä ja toisen tekemiseen voi sen myötä aina luottaa. Itsenäinen työskentelyote ja vastuullisuus ovatkin kuljettajan työnteon avainsanoja.

”Yksi työssä jaksamista tukeva seikka on ehdottomasti hyvä työporukka: sellainen jossa kaikki antavat kaikkensa, haluavat kehittyä eikä muiden tarvitse tehdä toisten hommia.”

Kuljettajan työnkuvaan liittyvät toki omat haasteensa, jotka ovat tässä tapauksessa suhteellisen fyysisiä. Työnteossa on vahvasti oma kroppa liossa ja työtahdin myötä esimerkiksi unirytmin vaihtelu luo omat haasteensa. Yötyöt ovat lisääntyneet, sillä vaatimukset tietyssä aikataulussa toimitetuista kuljetuksista ovat lisääntyneet ja logistiikan asiakkaat odottavat ymmärrettävästi luotettavia ja ajallaan saapuvia ja lähteviä kuljetuspalveluita. Työrytmin myötä unelle tarjoutuu usein mahdollisuus päiväsaikaan, mutta aina unen tulo ei ole omasta halusta kiinni. Rekkojen kehittyessä toki ohjaamoiden nukkumatiloihin on panostettu myös.

 

Millaiselle henkilölle kuljettajan työrytmi sopii?

Omat säädöksensä kuljettajien työaikoihin tulevat luonnollisesti kuljettajien työaikalaista, jota työntekoon sovelletaan. Useimmiten työt ajoittuvat sykleillä siten, että kuljettajat ovat kaksi viikkoa töissä ja sitten noin viikon verran vapaalla. Nykyisellään kuitenkin esimerkiksi Harri tekee töitä tahtiin, jossa hän on töissä 2 viikon jakson ja sen jälkeen 2 viikkoa kotona.

Toimenkuva sopii henkilölle, joka tykkää ottaa vastuuta omasta tekemisestään. Vaikka työn tekeminen onkin melko itsenäistä, palkitsee se myös hyvin konkreettisesti, kun oman työnsä vaikutuksen ja merkityksen voi nähdä hyvinkin selvästi.

 

Katsaus kuljettajan työhön2018-07-13T11:54:17+02:00

Olemme uusineet kalustoamme

Tämän vuoden aikana uusimme kalustoamme merkittävissä määrin. Kalustomme koostuu 17:sta autosta, joista 15 vaihdetaan uusiin Mercedes-Benz Actros 1845 4×2 -vetoautoihin Oy Veho AB:n toimittamina. Uusien, kaksiakselisten vetoautojen voimanlähteenä toimii nyt kuusisylinterinen OM 471 -moottori, jonka suurin teho on 449 hevosvoimaa ja vääntömomentti 2 200 newtonmetriä. Kuvassa ensimmäiset meille luovutetut seitsemän autoa.

Kevään myötä taloon tulleet vetoautot edustavat Mercedes-Benzin uusinta teknologiaa parhaimmillaan ja niiden turvavarustelu on korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Meille olennaista on aina ollut se, että liikenneympäristön haasteet tunnistetaan ja niihin vastataan aktiivisesti. Flowertrucksilla tärkeänä teemana kautta aikain onkin ollut liikenneturvallisuus, autojen hyvä varustelu ja turvallisuutta tukevat tekniset valinnat”, kertoo toimitusjohtaja Pasi Ruokostenpohja.

 

Miten uudet ajokit sitten eroavat edellisistä, vuonna 2013 päivitetyistä?

Turvallisuus. Uusitun kaluston myötä ammattikuljettajiemme työtä tukee myös uusin turvallisuusteknologia. Esimerkiksi Active Brake Assist 4 -hätäjarruavustinten ominaisuuksiin kuuluu jalankulkijoista ja pyöräilijöistä varoittaminen sekä tarvittaessa myös ajoneuvon jarruttaminen itsenäisesti. Autojen kehittynyt tutkateknologia on suurilta osin säästä ja valaistuksesta (esim. hämärä, sumu ja sade) riippumaton ja toimii siten hyvänä varajärjestelmänä kuljettajillemme.

Kannattavuus. Jatkossa liikkeellä ollaan myös entistä taloudellisemmin, sillä uusiin autoihin on tehty uudenlaisia polttoainetta säästäviä innovaatioita ja polttoaineen kulutus on optimoitu tarkasti. Pienempi polttoainekulutus tarkoittaa meidän näkökulmastamme luonnollisesti myös kustannustehokkuutta ja sen myötä parempaa kannattavuutta.

Viihtyvyys. Lisäksi uusissa autoissamme on suuri, nimenomaan kansainvälisen kaukoliikenteen kuljettajien tarpeita ja toiveita silmällä pitäen suunniteltu GigaSpace-ohjaamo, joka tarjoaa kuljettajalle oikein mukavissa määrin sisä- ja säilytystilaa. Tilantuntu ja uudet modernit työpisteet edistävät merkittävästi kuljettajien viihtymistä ja työnteon mukavuutta.

Uptime-palvelu. Uuden kaluston myötä uutta on nyt myös tuoreiden Actrosien huolenpitosopimus ja Uptime-palvelu, joiden avulla jatkossa taataan se, että autot voidaan pitää liikkeellä mahdollisimman tehokkaasti. Uptime-palvelun myötä kyetään ennakoimaan autojen huollon ja korjauksen tarvetta aiempaa paremmin. Palvelun kyky päätellä ja informoida huollon tai korjauksen tarpeesta ennalta käsin perustuu palvelun keräämään tietoon ja sen analysointiin. Käytännössä tietoa kerätään useista eri Mercedes-Benz -kuorma-autoista ja tietojen analysoinnin keinoin voidaan nimetä ennusmerkkejä, jotka voivat tietyn ajan kuluessa johtaa tarpeeseen korjata ja huoltaa kalustoa.

LUE LISÄÄ uusista vetoautoista ja niiden varusteluista.

Olemme uusineet kalustoamme2018-07-13T11:45:00+02:00

Ajojärjestely: tavoitteita ja organisointia

Ajojärjestelijän tehtäviin Flowertrucksilla kuuluvat erilaiset kuljetuksiin liittyvät käytännön järjestelyt, kuten aikataulujen ja reittien suunnittelu. Tavoitteena luonnollisesti on, että tavara lähtee ja tulee ajallaan terminaaliin, ja kalusto on täyttö- ja käyttöasteensa puolesta tehokkaassa käytössä. Kuljetusten aikataulut tulee huomioida myös kaluston huollon suunnittelussa: auto, perävaunu ja kylmäkone ovat kaikki säännöllisesti huollettavia. Kiinteänä osana työnkuvaan kuuluu myös päivystys, sillä tavoitettavissa ollaan oikeastaan 24/7.

Lisäksi ajojärjestelijän toimenkuvaan kuuluu myös esimiestehtäviä: kuljettajien ajovuorojen suunnittelu sekä kuljetusten jakaminen kuljettajien kesken. Työvuoroissa tulee ottaa huomioon ajo- ja lepoaikalaki sekä kuljettajien vapaaviikot ja muut mahdolliset omat menot ja lomat.

Työnkuva vaatii organisointia ja erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Haastavinta on kiire: hommia tehdään kelloa vasten ja toisinaan täytyy reagoida ja tehdä päätöksiä hyvin nopeallakin aikataululla. Joskus taas yksi puhelu saattaa muuttaa koko päivän suunnitelman useammankin eri auton osalta – vaikka vain paria tuntia ennen laivan lähtöä.

”Esimerkiksi laivan myöhästyminen vaikuttaa koko sen päivän suunnitelmiin, kun yleensä auton täytyy ensin purkaa kuorma, lastata uusi kuorma ja sitten palata vielä laivaan.”

Tavoitteena on aina myös löytää paras kuljetuksellinen ratkaisu: asiakkaalle edullinen ja joustava, kuljettajalle vaivaton sekä yritykselle taloudellisesti kannattava. Ja tämä kaikki tietysti sovittujen aikataulujen sekä ajo- ja lepoaikalain puitteissa!

Palkinto on kuitenkin hyvin konkreettinen:

”Palkitsevaa on kun suunnitelmat menevät nappiin, autojen täyttöaste ja tehokkuus tulee maksimoiduksi ja kaikki saadaan toisinaan ilmenevistä haasteistakin huolimatta vielä viime tingassa laivaan tai perille asiakkaalle. Mielekästä on myös mahdollisuus päästä organisoimaan kuljetuksia ammattitaitoisten työkavereiden sekä mukavien asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.”

(Juttua varten haastateltu Flowertrucksilla yhtenä ajojärjestelijänä toimivaa Jere Ruokostenpohjaa)
Ajojärjestely: tavoitteita ja organisointia2018-05-30T13:00:24+02:00

Kuljetettava muuttokuorma tai menopeli?

Meillä Flowertrucksilla erityisesti kevät ja kesä ovat aikaa, jolloin mukana kulkee hieman poikkeuksellisempiakin kuljetettavia. Jo useamman vuoden ajan on rahtimme mukana kuljetettu esimerkiksi Suomen ja Hollannin välisiä muuttokuormia sekä ulkomailta ostettuja kulkupelejä, kuten moottoripyöriä.

Haluammekin tiedottaa, että kuljetusta kyseisen kaltaiseen tarpeeseen voi tiedustella meiltä rohkeasti! Muuttotavaran määrä voi olla oikeastaan minkälainen vain, ja menopeli kulkee kyydissä, kunhan on kokonsa puolesta sellainen, että kyytiin mahtuu!

Tiedustele hintaa kuljetukselle ja kysy meiltä lisää. >>

Kuljetettava muuttokuorma tai menopeli?2018-05-23T13:14:07+02:00

Hollannin uusi toimipiste

Uusi vuosi toi tullessaan myös uudet terminaalitilat! Uusi terminaalimme Hollannissa sijaitsee nyt Bleiswijkissä, hyvien kulkuyhteyksien solmukohdassa. Terminaalin uusi osoite on Klappolder 225, 2665 MR Bleiswijk.

Tämän idyllisempi hollantilaismaisema tuskin terminaalitiloista käsin voisi olla. Jos rekkoja kutsutaan maisemakonttoreiksi, niin näissä tiloissa työskenteleviä hellitään mukavilla näkymillä myös: ikkunasta avautuu näkymä rakennusta sivuavalle kanavalle sekä sitä vastapäätä patsasteleville tuulimyllyille.

Hollannin uusi toimipiste2018-02-27T10:51:18+02:00

Uusi sertifikaati: TAPA TSR

Kahden vuoden pituinen hakuprosessi tuli syystalvella 2017 päätökseensä, kun TAPA TSR -sertifioinnin lupapaperit kilahtivat postiluukkuun. Flowertrucks Oy on ainoa suomalainen kuljetusalan toimija, joka tarjoaa TAPA TSR-hyväksyttyjä kuljetuksia.

TAPA-sertifioinnin myöntävän tahon TAPA-järjestön (Transported Asset Protection Association) missiona on minimoida toimitusketjun eri vaiheisiin kohdistuvat tavaramenetykset. Visiona on kansainvälinen toimitusketju, jossa liikkuvat kontrolloidut hyödykkeet ovat tarkasti jäljitettävissä (www.tapaonline.org). Tyypillisiä hyödykkeitä, joiden logistiikassa tarkka jäljitettävyys ja ketjun aikaiset olosuhteet tulee huomioida erityisen tarkasti ovat esimerkiksi erilaiset elektroniikka-, lääke- ja tupakkatuotteet. Nimenomaan tämänkaltaisia tuotteita kuljetettaessa toimitusketjun kuljetusliikkeen, huolitsijoiden ja tavaran varastoijien TAPA-sertifioitu toiminta onkin yleinen vaatimus.

TAPA-sertifiointi voidaan tehdä siis sekä toimitusketjun kuljetusliikkeille (TSR eli Trucking Security Requirements) että tavaran huolitsijoille ja varastoijille (FSR eli Facility Security Requirements). FSR-sertifikaatin omistavia huolitsija- ja varastoijatahoja Suomesta jo löytyykin, mutta syystalvella 2017 tehdyn sertifioinnin myötä Flowertrucks Oy on ainoa suomalainen kuljetusyhtiö, joka TAPA-sertifioitua kuljetusta vaativaa tavaraa voi Suomen ja Euroopan välillä kuljettaa. TSR jakautuu kolmeen eri tasoon vaatimustensa puolesta. Tasot ovat vaativuusjärjestyksessä 1, 2 ja 3. Flowertrucks Oy:n sertifikaatiotaso 2 edellyttää esimerkiksi tasoon 3 verraten kalustolta sitä, että kaikki kaluston trailerit ovat kovaseinäisiä. Tasolla 2 toimiva TAPA-sertifioitu yritys voi kuljettaa sertifioinnin mukaisesti kuljetettavia hyödykkeitä laajasti aina elektroniikasta lääkkeisiin.

Mitä TAPA-sertifioinnin saaminen vaatii?

TAPA TSR -sertifikaatin saamisen edellytyksenä ovat useat erilaiset vaatimukset kohdistuen esimerkiksi kuljetusyhtiön kalustoon. Flowertrucksin kalusto koostuu tällä hetkellä noin 40:stä yksiköstä, joista kaikki ovat nyt TAPA TSR -sertifikaatin mukaisia. Jatkossa sertifikaatin ylläpito vaatii kaluston uudelleenauditoinnin aina säännöllisin väliajoin tai kalustoa päivitettäessä.

TAPA TSR -sertifikaatissa merkittävässä asemassa on vaatimus kaluston jäljitettävyydestä ja seurannasta. Sertifikaati edellyttää, että sekä kalustoyksikön perävaunuun että vetoautoon on liitetty seuranta sekä lisäksi vielä sen varajärjestelmä. Kuljetusyksikkö on siten koko ajan reaaliaikaisesti jäljitettävissä, ja esimerkiksi sen sallittu liikkuma-alue tai reitti voidaan rajata ennalta. Mikäli reitin varrella sattuu poikkeamia, raportoi järjestelmä niistä automaattisesti kuljetusta monitoroivalle taholle. Poikkeamahälytyksen voi aiheuttaa esimerkiksi perävaunun oven avautuminen tai tilanne, jossa perävaunu on vastoin suunnitelmia irrotettu vetoautosta. Kuljetusyhtiöllä tuleekin olla oma sisäinen, reaaliaikainen viestintäyhteys auki TAPA TSR -kuljetuksen aikana kellon ympäri.

Sertifioinnin vaatimukset kohdistuvat myös esimerkiksi kuljetuksen rahtikirjojen dokumentointiin sekä henkilöstön osalta suoritettaviin riskianalyyseihin. Lisäksi sertifiointiin liittyvissä sisäisissä henkilöstökoulutuksissa on käsitelty esimerkiksi erilaisissa riskitilanteissa toimimista.

Erilaisia kaluston paikannusjärjestelmiä ja lämpötilaseurantoja on ollut kuljetusalalla toki aina, mutta TAPA TSR -sertifioinnin myötä käyttöönotettava järjestelmä on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen ja alallaan hyvin arvostettu. TAPA-järjestön jäseninä vaikuttavat globaalit yhtiöt kuten esimerkiksi Amazon, Apple, DHL, Intel sekä Johnson & Johnson.

Suomalaisista kuljetusyhtiöistä Flowertrucks Oy on nyt ainoa, jolla on hallussaan TAPA TSR-sertifikaati. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli asiakas haluaa hoitaa tavaraeränsä kuljetuksen TSR-sertifioinnin mukaisesti Suomesta Eurooppaan (tai toisinpäin) ja suosia suomalaista kuljetusyhtiötä, on luonteva valinta Flowertrucks Oy. Flowertrucks Oy:n toiminnan kannalta TAPA TSR –sertifikaati toimiikin kilpailuetuna mahdollistaen siten jatkossa myös uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia. TAPA TSR -sertifikaatio tulee hyvään vaiheeseen myös siinä mielessä, että sitä tarjoavalle kuljetusyhtiölle on ollut yhtiön toimialueella jo kysyntää.

Lue lisää TAPA-järjestöstä ja sen myöntämistä sertifikaateista: www.tapaonline.org

Yhteyshenkilö: Antti Koppala, puh. +358 400 200 998 / antti@flowertrucks.fi

Uusi sertifikaati: TAPA TSR2018-03-12T09:20:42+02:00

Suomalaiset erityisosaajat yhteistyössä

Ratamoottoripyöräilyn MotoGP-sarjassa menestyksekkäästi 6 maailmanmestaruutta voittaneen, Moto2- ja Moto3-luokkia ajavan suomalaistalli Ajo Motorsportin ja yhtiömme välinen yhteistyö jatkuu myös kaudella 2018! Yhteistyö toimijoiden välillä aloitettiin vuonna 2016. Sopimuksen osapuolet ovat molemmat vahvoja, kansainvälisiä toimijoita, joilla on paljon erilaisia synergiaetuja ja yhteistyömahdollisuuksia merkittävimmällä markkina-alueellaan Keski-Euroopassa.

Ajo Motosrport on loistava suomalainen esimerkki siitä, millaisia tuloksia pitkäjänteinen kehitystyö erityisosaamista vaativalla alalla voi tuottaa. Vuosien työ on palkittu hyvällä menestyksellä.

Kilpailutulokset eivät kuitenkaan ole tallipäällikkö Aki Ajon mukaan ainoa tavoiteltava asia.

”Jo saavutettujen maailmanmestaruuksien myötä tavoitteemme ovat luonnollisesti korkealla. Tärkeimpänä tavoitteena ei kuitenkaan voida pitää pelkän mestaruuden voittamista vaan ennemminkin eteenpäin menemistä ja jatkuvaa oppimista. Kunhan voimme sanoa aina kehittyneemme ja tehneemme parhaamme sillä saralla, niin kyllä se on se paras tulos. Erittäin tärkeää meille on myös pitää kaikki yhteistyökumppanimme tyytyväisinä ja luoda heidän kanssaan pitkäaikaisia kumppanuuksia.”

Flowertrucksin tiimi on ylpeä yhteistyöstä ja seuraa innolla yhteistyökumppaninsa kehitystä ja menestystarinaa. Yhtiöllemme ratamoottoripyöräilyn maailmassa näkyminen luo mahdollisuuden viestiä ja saada lisänäkyvyyttä Benelux-maiden ja Keski-Euroopan markkina-alueilla. Logomme voi kaudella 2018 nähdä Ajo Motorsport -tallin moottoripyörien pohjaosassa (siispä silmä tarkkana komeissa kaarteissa!) ja kuljettajien ajovarusteissa sekä erilaisissa erityismarkkinointitoimenpiteissä.

Tutustu talliin ja seuraa sen tapahtumia: https://ajo.fi/

Lisätietoa yhteistyöstä: Pasi Ruokostenpohja, p. +358 400 200 999 tai Aki Ajo p. +358 400 465 956

Suomalaiset erityisosaajat yhteistyössä2018-02-27T10:57:50+02:00
Go to Top