Tavarakuljetusten ilmastovaikutus on iso, joten taistelussa ilmastonmuutosta vastaan on aktiivisesti kehitettävä ja haettava vähäpäästöisempiä ja päästöttömiä ratkaisuja. Flowertrucksin kunnianhimoisena tavoitteena on olla kuljetusalan edelläkävijä ympäristöasioissa.

Tamperelainen Flowertrucks Oy tarjoaa asiakkailleen lämpösäädeltyjä kuljetuksia. Yli 80 prosenttia yrityksen kuljetuksista tehdään Suomen ulkopuolella, erityisesti Keski-Euroopassa. Yritys on tehnyt ison loikan ympäristöasioissa, ja on nyt ensimmäinen suomalainen yritys, joka tarjoaa kaikki kuljetuksensa hiilineutraaleina Keski-Eurooppaan. Myös yrityksen varastotoiminnot ovat hiilineutraaleja.

”Emme halua jäädä odottamaan vähäpäästöisempiä ja päästöttömiä ratkaisuja, vaan teemme ympäristön eteen nyt kaiken sen, minkä voimme. Siksi kompensoimme ne päästöt, joita emme vielä pysty vähentämään”, toimitusjohtaja Pasi Ruokostenpohja kertoo.

Hiilineutraalit kuljetukset ja varastotoiminnot ovat automaattisesti Flowertrucksin asiakkaiden käytössä ja pienentävät myös niiden hiilijalanjälkeä Flowertrucksin palveluiden osalta. Tämä on merkittävä asia myös kaupan alan toimijoiden omissa ponnisteluissa kohti hiilineutraaliutta, missä päästöjen vähentämistä vaaditaan myös ostettujen kuljetusten osalta.

Vastuullista ympäristötyötä

Flowertrucks kompensoi kuljetustensa ja varastotoimintansa päästöt Hiilinielurekisterissä, joka luo, kasvattaa ja säilyttää lisähiilinieluja suomalaisissa talousmetsissä tuhkalannoittamalla niitä. Hiilinielurekisteri on Suomen ainoa kompensaatiopalvelu, jolla on kansainvälisen ISO-standardin mukainen sertifikaatti vakuutena läpinäkyvästä ja vastuullisesta toiminnastaan.

”Se, että kompensaatioon käytetyt varat ja sen aikaansaamat hyödyt jäävät Suomeen, on meille merkittävä asia. Hiilinielurekisteri parantaa talousmetsien hoitoa ja lisää siten koko arvoketjun, myös kuljetusalan, työllisyyttä”, Ruokostenpohja sanoo.

Vaikka hiilineutraalit kuljetukset ja varastotoiminta ovat yritykselle merkittävä askel, aktiivinen työ päästöjen vähentämiseksi jatkuu. Sitä mukaa, kun päästöjä vähennetään, kompensaation tarve suhteessa kuljetettuihin tonneihin vähenee.

Kuljetusyritysten mahdollisuudet merkittäviin päästövähennyksiin riippuvat pitkälti teknologian kehityksestä. Raskaan liikenteen dieselkalustoa korvaavia vaihtoehtoja ei vielä ole, joskin niiden rinnalla käytetään jo esimerkiksi kaasuautoja.

”Meille on lähiaikoina tulossa kolme kaasukäyttöistä vetoautoa ja saamme kokemusta niiden tankkauksesta, huollosta ja elinkaarikustannuksista”, Ruokostenpohja sanoo.

Flowertrucksin kohdalla päästöjä ei voi vähentää käyttämällä uusiutuvaa dieseliä, sillä sitä ei ole Keski-Euroopassa saatavilla. Sen sijaan päästövähennyksiä saa aikaan investoimalla kalustoon ja uusimalla sitä nopealla kierrolla.

”Kuljetuskalustomme on tämän hetken vähäpäästöisintä Euro 6 -luokkaa, ja kaluston keski-ikä pyritään pitämään 1,5-vuotiaana – nyt se on vain puolivuotiasta. Myös kuljettajien ajotavalla ja huolellisella reittisuunnittelulla on merkitystä”, Ruokostenpohja kertoo.