Flowertrucksilla jo vuodessa 1992 kuljettajana toiminut Harri Ventelä raottaa hieman kuljettajan ohjaamon verhoa: mitä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työnkuva todellisuudessa pitää sisällään?

 

Ventelä oli jo ennen Flowertrucksille tuloaankin ollut töissä alalla. Tuoretta kuljettajaa, kuten Harriakin, motivoi usein ensi alkuun palkkapussin kartuttaminen. Vuosien, kokemuksen ja kilometrien kertyessä on rinnalle noussut kuitenkin myös muita tekijöitä, jotka lisäävät työn tekemisen mielekkyyttä ja halua pysyä alalla edelleen.

”Työ on aina haastanut ja sen myötä toisaalta myös opettanut ja tarjonnut kehittymisen mahdollisuuksia. Oma kehittyminen ja alalta karttunut tietotaito on konkretisoitunut tilanteissa, joissa pääsee kouluttamaan ja ohjastamaan erityisesti uusia, nuorempia kuljettajia. Sitä huomaa, että jotakin on jäänyt niin sanotusti päähänkin,” Harri kuvailee.

Kuten monessa muussakin työssä, niin myös kuljettajan työssä mennä voi joko sieltä mistä aita on matalin tai sitten nähdä vähän vaivaa.

Flowertrucksilla ammattiylpeys tarkoittaa sitä, että kunnianhimoinen tekeminen sataa yhteen laariin, kun koko tiimi tekee yhteistyötä ja toisen tekemiseen voi sen myötä aina luottaa. Itsenäinen työskentelyote ja vastuullisuus ovatkin kuljettajan työnteon avainsanoja.

”Yksi työssä jaksamista tukeva seikka on ehdottomasti hyvä työporukka: sellainen jossa kaikki antavat kaikkensa, haluavat kehittyä eikä muiden tarvitse tehdä toisten hommia.”

Kuljettajan työnkuvaan liittyvät toki omat haasteensa, jotka ovat tässä tapauksessa suhteellisen fyysisiä. Työnteossa on vahvasti oma kroppa liossa ja työtahdin myötä esimerkiksi unirytmin vaihtelu luo omat haasteensa. Yötyöt ovat lisääntyneet, sillä vaatimukset tietyssä aikataulussa toimitetuista kuljetuksista ovat lisääntyneet ja logistiikan asiakkaat odottavat ymmärrettävästi luotettavia ja ajallaan saapuvia ja lähteviä kuljetuspalveluita. Työrytmin myötä unelle tarjoutuu usein mahdollisuus päiväsaikaan, mutta aina unen tulo ei ole omasta halusta kiinni. Rekkojen kehittyessä toki ohjaamoiden nukkumatiloihin on panostettu myös.

 

Millaiselle henkilölle kuljettajan työrytmi sopii?

Omat säädöksensä kuljettajien työaikoihin tulevat luonnollisesti kuljettajien työaikalaista, jota työntekoon sovelletaan. Useimmiten työt ajoittuvat sykleillä siten, että kuljettajat ovat kaksi viikkoa töissä ja sitten noin viikon verran vapaalla. Nykyisellään kuitenkin esimerkiksi Harri tekee töitä tahtiin, jossa hän on töissä 2 viikon jakson ja sen jälkeen 2 viikkoa kotona.

Toimenkuva sopii henkilölle, joka tykkää ottaa vastuuta omasta tekemisestään. Vaikka työn tekeminen onkin melko itsenäistä, palkitsee se myös hyvin konkreettisesti, kun oman työnsä vaikutuksen ja merkityksen voi nähdä hyvinkin selvästi.