Kahden vuoden pituinen hakuprosessi tuli syystalvella 2017 päätökseensä, kun TAPA TSR -sertifioinnin lupapaperit kilahtivat postiluukkuun. Flowertrucks Oy on ainoa suomalainen kuljetusalan toimija, joka tarjoaa TAPA TSR-hyväksyttyjä kuljetuksia.

TAPA-sertifioinnin myöntävän tahon TAPA-järjestön (Transported Asset Protection Association) missiona on minimoida toimitusketjun eri vaiheisiin kohdistuvat tavaramenetykset. Visiona on kansainvälinen toimitusketju, jossa liikkuvat kontrolloidut hyödykkeet ovat tarkasti jäljitettävissä (www.tapaonline.org). Tyypillisiä hyödykkeitä, joiden logistiikassa tarkka jäljitettävyys ja ketjun aikaiset olosuhteet tulee huomioida erityisen tarkasti ovat esimerkiksi erilaiset elektroniikka-, lääke- ja tupakkatuotteet. Nimenomaan tämänkaltaisia tuotteita kuljetettaessa toimitusketjun kuljetusliikkeen, huolitsijoiden ja tavaran varastoijien TAPA-sertifioitu toiminta onkin yleinen vaatimus.

TAPA-sertifiointi voidaan tehdä siis sekä toimitusketjun kuljetusliikkeille (TSR eli Trucking Security Requirements) että tavaran huolitsijoille ja varastoijille (FSR eli Facility Security Requirements). FSR-sertifikaatin omistavia huolitsija- ja varastoijatahoja Suomesta jo löytyykin, mutta syystalvella 2017 tehdyn sertifioinnin myötä Flowertrucks Oy on ainoa suomalainen kuljetusyhtiö, joka TAPA-sertifioitua kuljetusta vaativaa tavaraa voi Suomen ja Euroopan välillä kuljettaa. TSR jakautuu kolmeen eri tasoon vaatimustensa puolesta. Tasot ovat vaativuusjärjestyksessä 1, 2 ja 3. Flowertrucks Oy:n sertifikaatiotaso 2 edellyttää esimerkiksi tasoon 3 verraten kalustolta sitä, että kaikki kaluston trailerit ovat kovaseinäisiä. Tasolla 2 toimiva TAPA-sertifioitu yritys voi kuljettaa sertifioinnin mukaisesti kuljetettavia hyödykkeitä laajasti aina elektroniikasta lääkkeisiin.

Mitä TAPA-sertifioinnin saaminen vaatii?

TAPA TSR -sertifikaatin saamisen edellytyksenä ovat useat erilaiset vaatimukset kohdistuen esimerkiksi kuljetusyhtiön kalustoon. Flowertrucksin kalusto koostuu tällä hetkellä noin 40:stä yksiköstä, joista kaikki ovat nyt TAPA TSR -sertifikaatin mukaisia. Jatkossa sertifikaatin ylläpito vaatii kaluston uudelleenauditoinnin aina säännöllisin väliajoin tai kalustoa päivitettäessä.

TAPA TSR -sertifikaatissa merkittävässä asemassa on vaatimus kaluston jäljitettävyydestä ja seurannasta. Sertifikaati edellyttää, että sekä kalustoyksikön perävaunuun että vetoautoon on liitetty seuranta sekä lisäksi vielä sen varajärjestelmä. Kuljetusyksikkö on siten koko ajan reaaliaikaisesti jäljitettävissä, ja esimerkiksi sen sallittu liikkuma-alue tai reitti voidaan rajata ennalta. Mikäli reitin varrella sattuu poikkeamia, raportoi järjestelmä niistä automaattisesti kuljetusta monitoroivalle taholle. Poikkeamahälytyksen voi aiheuttaa esimerkiksi perävaunun oven avautuminen tai tilanne, jossa perävaunu on vastoin suunnitelmia irrotettu vetoautosta. Kuljetusyhtiöllä tuleekin olla oma sisäinen, reaaliaikainen viestintäyhteys auki TAPA TSR -kuljetuksen aikana kellon ympäri.

Sertifioinnin vaatimukset kohdistuvat myös esimerkiksi kuljetuksen rahtikirjojen dokumentointiin sekä henkilöstön osalta suoritettaviin riskianalyyseihin. Lisäksi sertifiointiin liittyvissä sisäisissä henkilöstökoulutuksissa on käsitelty esimerkiksi erilaisissa riskitilanteissa toimimista.

Erilaisia kaluston paikannusjärjestelmiä ja lämpötilaseurantoja on ollut kuljetusalalla toki aina, mutta TAPA TSR -sertifioinnin myötä käyttöönotettava järjestelmä on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen ja alallaan hyvin arvostettu. TAPA-järjestön jäseninä vaikuttavat globaalit yhtiöt kuten esimerkiksi Amazon, Apple, DHL, Intel sekä Johnson & Johnson.

Suomalaisista kuljetusyhtiöistä Flowertrucks Oy on nyt ainoa, jolla on hallussaan TAPA TSR-sertifikaati. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli asiakas haluaa hoitaa tavaraeränsä kuljetuksen TSR-sertifioinnin mukaisesti Suomesta Eurooppaan (tai toisinpäin) ja suosia suomalaista kuljetusyhtiötä, on luonteva valinta Flowertrucks Oy. Flowertrucks Oy:n toiminnan kannalta TAPA TSR –sertifikaati toimiikin kilpailuetuna mahdollistaen siten jatkossa myös uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia. TAPA TSR -sertifikaatio tulee hyvään vaiheeseen myös siinä mielessä, että sitä tarjoavalle kuljetusyhtiölle on ollut yhtiön toimialueella jo kysyntää.

Lue lisää TAPA-järjestöstä ja sen myöntämistä sertifikaateista: www.tapaonline.org

Yhteyshenkilö: Antti Koppala, puh. +358 400 200 998 / antti@flowertrucks.fi