Ympäristövastuu

Haluamme kulkea suomalaisten kuljetusyritysten etujoukoissa ja kantaa vastuumme ympäristön hyväksi.  Uudistamme ajokalustoamme lyhyellä aikavälillä ja käytämme markkinoiden uusinta, ilmastoystävällistä kalustoa.

KALUSTOMME

Kalustomme on tämän hetken vähäpäästöisintä Euro 6 -luokkaa. Reittisuunnittelulla ja kuljettajien ajotavalla säästetään polttoainetta. Yrityksessämme on käytössä myös kaksi kaasukäyttöistä vetoautoa.

Samalla kun teemme töitä päästöjemme vähentämiseksi, tarjoamme jo nyt kuljetuksemme ja varastotoimintamme hiilineutraalisti kompensoimalla niistä aiheutuvat päästöt Hiilinielurekisterissä. Olemme ensimmäinen suomalainen yritys, joka tarjoaa hiilineutraaleja kuljetuksia Keski-Euroopan liikenteeseen.

Kaikkien kuljetustemme polttoainepäästöt ja varastojemme päästöt kompensoidaan kotimaisessa, ISO-sertifioidussa Hiilinielurekisterissä. Palvelu erottuu muista kompensaatiopalveluista edukseen sillä, että sen toimet kohdistuvat Suomeen ja se on lisäyksellinen, eli se lisää hiilidioksidia sitovia hiilinieluja suomalaisiin talousmetsiin. Kompensaatio on myös todennettavissa, eli hiilinielujen kasvaminen ja säilyminen mitataan väliajoin meille nimetyssä kompensaatiometsässä.

Hiilinielurekisterillä on Suomen ainoana kompensaatiopalveluna kansainvälinen, arvostettu ISO-sertifikaatti. ISO-ympäristöstandardin alainen ISO 14064:2–2019 -sertifikaatti vahvistaa, että kompensointiin käytetyt yksiköt ovat todellisia, lisäisiä, mitattavia ja ulkopuolisen tahon todentamia. Asiakasyritystemme on myös helppo liittää se kuljetusten osalta osaksi omaa ISO 14001-ympäristösertifikaattiaan.

HIILINEUTRAALIT KULJETUKSET

Asiakkaanamme Flowertrucksin hiilineutraalit kuljetukset ovat automaattisesti käytössänne. Olemme hoitaneet puolestasi päästölaskennan, kompensoinnin ja sertifioinnin. Näin myös yrityksenne päästöt vähenevät, kuljetustemme päästöjen verran.

Hiilineutraalit kuljetuksemme ja varastotoimintamme tarkoittavat sitä, että päästöt mitataan ja päästöjä vastaava määrä kompensoidaan sitomalla päästöjämme vastaava määrä hiilidioksidia ilmakehästä lisähiilinieluilla, joita kasvaa meille nimetyssä kompensaatiometsässä, vuoden 2022 päästöjen osalta Pohjois-Pohjanmaalla, Siikalatvan kunnassa.

Lisähiilinielut eli puiden lisäkasvu saadaan aikaan tuhkalannoituksella, joka lisää puiden kasvua 20–50 % vuodessa. Lisähiilinieluilla menee 15 vuotta sitoa päästöjämme vastaava määrä hiilidioksidia. Tänä aikana metsänomistaja ei poista metsästä puustoa. Osa kompensaatiomaksustamme menee metsänomistajalle, korvaukseksi lisähiilinielujen kasvattamisesta ja säilyttämisestä.

Kun Hiilinielurekisteri tekee tuhkalannoituksesta ja metsänhoidosta metsänomistajille entistä kannattavampaa, metsänhoito lisääntyy. Metsänhoito kohdistuu erityisesti vajaatuottoisiin metsiin, joihin tehtävä ensiharvennus ja tuhkalannoitus kiihdyttävät puiden kasvua.

Lisääntynyt metsienhoito turvaa energiapuun riittävyyden energiateollisuudessa, mikä puolestaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Myös paperi- kartonki- ja puutuoteteollisuus hyötyvät.

YHTEISTÄ VASTUUTA – MYÖS TULEVAISUUDESSA

Kompensoimalla Hiilinielurekisterissä tuemme suomalaisten metsien kasvua ja kannamme myös sosiaalista vastuuta tukemalla metsä- ja puutoimialan yrittäjyyttä ja työllisyyttä, myös kuljetusalalla.

Tulevaisuudessa, kun vähäpäästöisempiä ratkaisuja tulee, kompensaation määrä automaattisesti vähenee suhteessa kuljettamaamme tonnimäärään.

Tällä hetkellä dieselkalustoa on mahdotonta täysin korvata millään, joten panostamme uusinta tekniikkaa olevaan, mahdollisimman vähäpäästöiseen kalustoon. Kuljetusten päästöjä emme voi vähentää käyttämällä uusiutuvaa dieseliä, sillä yli 80 prosenttia yrityksemme kuljetuksista tehdään Suomen ulkopuolella Keski-Euroopassa, jossa sitä ei ole saatavilla.

Yrityksessämme on käytössä myös kaksi kaasukäyttöistä vetoautoa, jotka pienentävät hiilijalanjälkeämme. Keräämme jatkuvasti tietoa näiden uusien autojemme käytännön kokemuksista, niiden tankkauksesta ja huollosta sekä elinkaarikustannuksesta.

Seuraamme alan kehitystä tarkasti ja teemme kaluston suhteen ratkaisuja sillä perusteella, mikä energiavaihtoehto näyttää parhaimmalta pitkällä aikavälillä: onko se uusiutuva diesel, vety, sähkö, kaasu vai joku niiden yhdistelmä.