Ympäristö­vastuu

Haluamme kulkea suomalaisten kuljetusyritysten etujoukoissa ja kannamme vastuumme ympäristön hyväksi.  Teemme aktiivisesti töitä päästöjemme vähentämiseksi. Ne päästöt, joita emme vielä pysty vähentämään, kompensoimme suomalaisten talousmetsien lisäkasvun avulla.

YMPÄRISTÖTEOT

Tavoitteellista päästöjen vähentämistä

Kalustomme on vähäpäästöisintä Euro 6 -luokkaa. Reittisuunnittelulla ja kuljettajien ajotavalla säästämme polttoainetta. Yrityksessämme on käytössä myös kolme kaasukäyttöistä rekkaa.

Samalla kun teemme töitä päästöjemme vähentämiseksi, kompensoimme kuljetuksemme ja varastotoimintamme päästöt. Päästökompensoidut palvelumme ovat automaattisesti asiakkaidemme käytössä.

Kompensoimme hiilijalanjälkemme vastuullisesti

Kompensoimme päästömme täysin suomalaisessa Hiilinielurekisterissä. Hiilinielurekisterillä on Suomen ainoana kompensaatiopalveluna kansainvälinen, arvostettu ISO-sertifikaatti. ISO-ympäristöstandardin alainen ISO 14064:2–2019 -sertifikaatti vahvistaa, että kompensointiin käytetyt yksiköt ovat todellisia, lisäisiä, mitattavia ja ulkopuolisen tahon todentamia. Asiakasyritystemme on helppo liittää se kuljetusten osalta osaksi omaa ISO 14001-ympäristösertifikaattiaan.

Päästöjämme vastaava määrä kompensoidaan lisähiilinieluilla, joita kasvaa meille nimetyssä kompensaatiometsässä. Lisähiilinielut eli puiden lisäkasvu saadaan aikaan tuhkalannoituksella, joka lisää puiden kasvua 20–50 %. Lisähiilinieluilla menee 15 vuotta sitoa päästöjämme vastaava määrä hiilidioksidia. Tänä aikana metsänomistaja ei poista metsästä puustoa. Osa kompensaatiomaksustamme menee metsänomistajalle korvaukseksi lisähiilinielujen kasvattamisesta ja säilyttämisestä.

Kompensoimalla Hiilinielurekisterissä tuemme suomalaisten metsien kasvua ja oikea-aikaista hoitamista. Näin kannamme yhteiskunnallista vastuuta tukemalla metsä- ja puutoimialan yrittäjyyttä ja työllisyyttä, myös kuljetusalalla. Kompensaatiomme auttaa myös Suomen valtiota saavuttamaan ilmastotavoitteensa, sillä kompensaatiomme lasketaan valtiolliseen hiilitaseeseen.

Scroll to Top